Silvia Budescu – „Alma”

Am întâlnit scriitura Silviei Budescu cu ceva timp în urmă, mai exact cu prilejul volumului de proză scurtă „Nedumeriri”. În ciuda unor mici rezerve, printre alte reușite scoase atunci în evidență, apreciam un soi de echilibru între formă și conținut, o știință aproape înnăscută a scrisului care se leagă de spațiul lăuntric al aducerilor-aminte. Autoarea…

Daniela Șontică, autenticitate și destin

Chiar mai înainte de a începe materialul de față am tras cu ochiul la o parte din articolele publicate de-a lungul anilor în revistele de cultură și stocate (în sfârșit!) pe blogul personal. Parcurgând „categoriile”, pot spune cumva satisfăcut că am scris despre autori interesați deopotrivă de teatru, proză, poezie, despre arte conexe și posibilități…

Dumitru Manolache – „Sâmbăta mută”

După ce am lecturat afirmațiile unui prieten ale cărui gânduri au rămas împrăștiate în țesătura internetului, am înţeles câte ceva despre dialog, ori mai degrabă despre cauzele ce determină absența acestuia. Firește, nu am de gând să inventariez asemenea nefericite posibilități dar, în chip evident, nu există dialog atunci când pornim din start să revărsăm…

Elena Ciobanu – „În apărarea poeziei”

  S-a afirmat adesea că modernitatea poeziei noastre este indisolubil legată de simbolismul francez. În altă „margine de lume”, în 1900, la rândul său influențat de tăvălugul simboliștilor, William Butler Yeats se întreba dacă artele încă ar mai fi putut să depășească moartea lentă a inimii oamenilor, pe care el o echivala cu o imediată…

Nopțile unui provincial

L-am văzut pe George Bălăiță de două ori, am avut ocazia să vorbesc cu domnia sa doar o dată. Cu prilejul Colocviilor „Ateneu”. Nu mi s-a părut genul de one-man show. În niciun caz nu părea ahtiat după „aplauze imediate”. Dimpotrivă, vorbea normal, deloc teatral. Miza pe o idee, pe care o așeza în centru,…

Dan Perșa, un solaristician convins

Pe 20 martie 2017, la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, aveam totodată onoarea și bucuria de a prezenta ultimul roman scris de Dan Perșa, „Înapoi pe Solaris”, Editura „Cotempora”. Îmi începeam prezentarea printr-o dezvăluire pe care o scoteam „în afara” unei discuții pe rețelele de socializare, socotind că avea o importanță aparte. Așa am reușit,…

Fireștenii

Nu știu cine mai are ochi pentru firesc într-un postmodernism interesat mai mult decât oricând de prețiozități „fragmentate”, aflat sub auspiciile unor încercări cognitiv-extravagante. Lumea ce ne înconjoară pare să-și fi pierdut chiar propria-i identitate, iar bunului-rost de altădată i-a luat locul disperarea de a reuși în imediat. Și totuși rar, mai avem șansa de…